Pages

Thursday, 24 November 2016

JeA - You o'clock [Easy-Lyrics]


hun dul lyo
ba ram mi bu ro
hun dul lyo
na mun nip pi
hun dul lyo
kyol gu gen ne ma um mi

ni seng gang nas so
hun dul li
nim mo rik ka rak
hun dul li
ni sho chuk kut te
o gis shi
jak ku seng gang nas so

o ren ji bit che
hes sa ri mak jo mun nun Time
i ge nis shi ga nin ga bwa ah
nul ni seng ga gin na..

num mul na do rok
a rum dak un
shi gan ha na jum
ka jin jok in ni
na ye gen gu ge no ran geh
heng bok kan go get chi

hun dul lyo
ku rim jat du ri
hun dul lyo
dah hu rit te jo sa ra jo
kyol gu gen nih
ol gu ri jo gum shik
ki mi yo jwo

Coffee bit che
ha nu ri ji ne ji nun Time
i gon ni gat to na nun Time
ne il to, o get chi

num mul na do rok
a rum dak un
shi gan ha na jum
ka jin jok in ni
na ye gen gu ge no ran geh
heng bok kan go get chi..

i jul kon da it cho ji go
mo dun gon da ji na ga do
ne ma um de ro
twe ji an nun got to i so..

num mul na do rok
ga sum map pun
ye gih ha na jum
ka jin jok in ni
na ye gen gu ge no ran gol
no nun mo ru get chi

hun dul lyo
ba ram mi bu ro
hun dul lyo
na mun nip pi
hun dul lyo
kyol gu gen ne ma um mi

No comments:

Post a Comment