Pages

Sunday, 6 November 2016

Ailee - Peekaboo [Easy-Lyrics]


(Yeah) ay eh, ay ih eh
(Yeah) ay eh, ay ih (kak kung)

Yeah, se sang hi na nam jak
it chak gak dul (wuw)
cha gi jo wa han dan
nu seng gak pun
we ma nan yo jan nun
ko shi su it tan nun
ja shing gam ma na nun
in jong ha do rok kal ge

(Swit) o nul kon di shon
nik an jot ta nun (hwut)
ping ge nu gwi yop gep
pa da du ril ge
ot chap pi sang sang-un
nol ja yu rop ge han nun
ja shing ga mu rok ke
ha nun ya gi nik ka a

You Can Say
I'm Lonely ih, ay ih
Baby You Don't Have
To Worry ih, ay ih

chak gak ka jim ma
nef fon ne bu je jung jo nwak
bu ri na bu ri na
jon na gi ga
mo rik ap pa (wuw)

You Can Say
I'm Lonely ih, ay ih
Baby You Don't Have
To Worry ih, ay ih

na ik chi a nun tok
a jik so run da sot tong
nal chan nun sa ram no mu ma na

Why You Think
I'm In Love With You, ay
Do You Think
I'm In Love With You, ay

at ji gun nol jik kyo bo nun jung
nal jon jung
(Please Don't Talk Over Me)
nem mal jom du ro bwa jok u

Why You Think
I'm In Love With You, ay
Do You Think
I'm In Love With You, ay

a ji gun nol jik kyo bo nun jung
nal jon jung

Why You Think I'm In
Why You Think I'm In
Why You Think
I'm In Love With You

mm, kuk i bun git tol
cho rom ka byo wok
nek ap pes son
jo gum man cha ma jwok
ja shing ga mun
jo un de sal jang no o do

bun ni git jo un de
wek ku jik op shik kyoh
im mi jit jo un de
wek ku dit Troublemaker

yam jo ni ku nun ge non to
ho gam myong
on nat cho rom
jok dangi jom ka dwo
o Bae Babe Babe

You Can Say
I'm Lonely ih, ay ih
Baby You Don't Have
To Worry ih, ay ih

chak gak ka jim ma
nef fon ne bu je jung jo nwak
bu ri na bu ri na
jon na gi ga
mo rik ap pa (wuw)

You Can Say
I'm Lonely ih, ay ih
Baby You Don't Have
To Worry ih, ay ih

na ik chi a nun tok
a jik so run da sot tong
nal chan nun sa ram no mu ma na

Why You Think
I'm In Love With You, ay
Do You Think
I'm In Love With You, ay

a ji gun nol jik kyo bo nun jung
nal jon jung
(Please Don't Talk Over Me)
nem mal jom du ro bwa jok u

Why You Think
I'm In Love With You, ay
Do You Think
I'm In Love With You, ay

at ji gun nol jik kyo bo nun jung
nal jon jung

Why You Think I'm In
Why You Think I'm In
Why You Think
I'm In Love With You

(Yeah) ay eh, ay ih eh
(Yeah) ay eh, ay ih (kak kung)

nem ma ri kung gum
ha gin ha ni ha ni
ma ra go in nun de
non cha ni cha ni
nal we gu rok ket
cho da bwa monga ni
i rom ma re
non det che we nol la ni

Why You Think
I'm In Love With You, ay
Do You Think
I'm In Love With You, ay

at ji gun nol jik kyo bo nun jung
nal jon jung
(Please Don't Talk Over Me)
nem mal jom du ro bwa jok u

Why You Think
I'm In Love With You, ay
Do You Think
I'm In Love With You, ay

at ji gun nol jik kyo bo nun jung
nal jon jung

Why You Think I'm In
Why You Think I'm In
Why You Think
I'm In Love With You

No comments:

Post a Comment