Pages

Sunday, 28 August 2016

I.B.I - I.B.I [Easy-Lyrics]


han cha mul
gi da ryo was so
pok ba ra ryo nun
chi gum I'm Ready

sum go ru go it
tong ku me
nal ge rul da ra
jun bi nun wal lyo

One Two Three
gu shi no rul jwo
jom jom ma rul
an du rom My Heart

jo gum shik kung kung kung
ot tok ka jin nal
is so ri ga dul lyo
My Body, Boom Boom Boom

al jan na a
non nu gu bo da
bit chin na a
bam ta wi nun nal mom ma gah

Ay Body Talking Bout Me
hang ge rul to chonga chi
We Shout It Out Bout Me
han gek ku rong go nop so

nan kum ku nun I
no ye Wanna P
Oh gi bun joh I
dot twi yo bwa hah ha

jom ji na gal ke yoh
i jen net cha re joh
nan gom nal ke op so

ut ko in nun I
nal jok shi nun P
Oh gi bun joh I
gu ri dum me hah ha

tob bo yo jul ke yoh
ku get to ya dwel gol
kut du nu nes se gyo (kut du nu nes se gyo)

gwen chan na a
nal go ro mang nun
got tul da a
o hi ryo dok ku rok a nah

Ay Body Talking Bout Me
o dil ga nya go mut chi
We Shout It Out Bout Me
o di dun
nan gal su is so

nan kum ku nun I
no ye Wanna P
Oh gi bun joh I
dot twi yo bwa hah ha

jom ji na gal ke yoh
i jen net cha re joh
nan gom nal ke op so (nan gom nal ke op so)

ut ko in nun I
nal jok shi nun P
Oh gi bun joh I
gu ri dum me hah ha

tob bo yo jul ke yoh
ku get to ya dwel gol
kut du nu nes se gyo
We Gonna Be Your Star

nan kum ku nun I
no ye Wanna P
Oh gi bun joh I
dot ti yo bwa hah ha

jom ji na gal ke yoh
i jen net cha re jo
nan gom nal ge op so (nan gom nal ge op so)

ut ko in nun I
nal jok shi nun P
Oh gi bun joh I
gu ri dum me hah ha

tob bo yo jul ke yoh
ku get to ya dwel gol
kut du nu nes se gyo
We Gonna Be Your Star

No comments:

Post a Comment