Pages

Friday, 12 August 2016

PENTAGON MAKER (Team Hui) - Young (Prod. by Dok2) [Easy-Lyrics]


Young,
Young Yeah

u rin na jik jol mo, Yeah
jol ten nom mo jo, Yeah
ki de gwan shim mang kyon net ji
ko ges sok ko ro ga get chi
u rin na jik jol mo, Yeah
nuk kin da myon Turn Up, Yeah..
ne mok so ri ye
kwi gi wu wu ryo o

Errday We Live
For Freedom
ja yu uk uk uk u
u ring go mun se sang wi ro
bon jen no luk uk uk uk u
nan ge suk bal ba ko bop shi do
i sang mom chus su nop so
We Young And Wild
Too Young To Die, Yea Yeah

u rin na jik jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo

u rin na jik jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo

Yeah, We So Young..
jol moh, u ri ga dul seng
ga gun bo ryoh (bo ryoh)
song gong ha nak ay
mong me ji ya nan ne gan nal
ka jil ku nal mo roh (mo roh)
don jot chi man
shing gyong-as
sok ot chap pi bo nun ge
nek i ri ras so
pyong bo ma gom myos
shi jak ka ji do wa na
sa gun tok got to ngip
but to dal la

pyong so bo da bi ga was so
I'm So Mad, Mad
mik ku ro jo do ge sok
go ros so Damn (Damn)
nan gi suk pal ba
ko bop shi do
ne ge chon cho ni nop so
We Young And Wild
Too Young Too Die

u rin na jik jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo

u rin na jik jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo

Young,
Young Yeah

Oh,
u wo u wow wo
ye ay..

o di ro ka nun go
ji na do cha rum mo ru go
yo yu rom
mi re rul wi yes so nan
no nul do
Hustle la go is so bit
to wi ye ko rum myon
to ra gal seng
ga gun nop so
a ji jol mos so
su ro jo do da shi
ba ro i ron na ji
ne nai mak kus se ro un
gos su won na jih
ki de mam net dom
mo rin ne mo dik ka do
i je cho gum dok gok ko bo in ne

u rin na jik jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo

u rin na jik jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo
jol mo jol mo, jol mo

No comments:

Post a Comment