Pages

Wednesday, 13 July 2016

NCT 127 - Once Again [Easy-Lyrics]


Again And Again
Again, Again
Again And Again
Again, Again
Again And Again
Again, Again
One Two, Let's Go

bol so no rul dal mun ge jol
We Say Hello (Hello)
me il do
he ga nop pat jo (Hello)
pa do gat jom do nop pat jo

mal op shi nan ni yop pe
i ja ril jik kyo
wan nun de
no nun nal go is sos sul ka
ne mam mal go is sos sul ka

han yo rum
so na gi ap u rin
i bi rup pi
hal bin tum mop shi
jot jot du ro ga

ne mam so ge han na dul
nu ron nan nun mam dul
no rul wi yeh
ne ge nan ne ge
nan ne ge, ne ge
nu ni bu shin man kum
o ret tong-an
gi ok dwe gi rul
Again And Again And Again
no wa ham ke Once Again
Ha a, Ha a
Ha a, Ha a
Ha a, Ha a
i yo ru mul Once Again

Yeah Yeah Yeah
jong mal tu go wot ton Summer
dak kim ma ra ji na nat do
nuk kyo ji nun Vibe
na nun ni
nub bit chul bo go Bomber
sol le mu ran sun gan
he yo ji get twi yo jim man
ba ram bu run nal
yo rum nal non ne ga
ki yon nal ga
P.S, ha na doh
ye gi ha jam myon
gut te ye gut te nun
nu yon ni ya nyon nun de
oh, People Call It Love
While I Be Calling You
do ra o ni ge jol cho rom
Let's Go To The Summer Noon

han yo rum
te yang-ap pe u rin
i bit chul pi hal guk
nu rop shim mat jus so i so

ne mam so ge han na dul
nu ron nan nun mam dul
no rul wi yeh
ne ge nan ne ge
nan ne ge, ne ge
nu ni bu shin man kum
o ret tong-an
gi ok dwe gi rul
Again And Again And Again
no wa ham ke Once Again

Again And Again
Again, Again
Again And Again
Again, Again
Again And Again
Again, Again
hu ho oo, Yeah

Again And Again
Again, Again
Again And Again
Again, Again
Again And Again
Again, Again

pam man nu re han na dul
pan ja gi nun
pyol don no rul wi ye
ne ge nan ne ge
nan ne ge, ne ge
ki da ryok on man kum
du gun de nun go beng no ye ge
Again And Again And Again
i yo rum mul Once Again
Ha a, Ha a
Ha a, Ha a
Ha a, Ha a
nem ma um mul Once Again,
nem ma um mul Once Again

No comments:

Post a Comment