Pages

Friday, 8 July 2016

BEAST - Practicing [Easy-Lyrics]


wen ji mo ru ge
jak ku ni ga shing
gyong-is su yoh, Oh
na dom mo ru ge
jak ku no wan nu ni ma jut choh ho ho
mon jo da ga gal ka
no ye ju byon nul
mem dul jim man..
yong gi ga om nun nan
ek ku jun son tom man

no ye gen na nun not
ton sa ram mil ka
bon na ma na pon na jik
gi yok do mot tal gol
o nu run ban du shi
ye gil he ya dwe
gus so ri su bek bon
du ron nun de
go ul so ge bit chin
to da run ne ga
jak ku bange he
do det che no nun
ne ga man nun ji
hon ja so yon su bun
ni je kum man he
yong gi net da ga ga

Ay Just 10 Minute
na ye nung ryo gul
ship pun ba wi, hey
a rum da un Lady
no rul ne yo ja ro man dul le
Would You Be My Sweety
tol li nun nem ma mul pa da jo oh
no do na wa gat ta myo on Girl

na we no wap pes so
ma gop jeng-il ga dweh
dut chi do wa nun de
da be jan tuk jo ra in ne
gol gru wap pes so do dang
dang ha don na in de
no ay num mam ma jut cho
do shim jangi na den ne
gal go dak kun men no do
das so yongi yob so no ye gen
na na dot tonga ner gong
shi gi yob so
na ri rok ke ay te yom man kum
ban du shi man du ro
ya ges son nol
ne yo ja ro, Ay

no ye gen na nun not
ton sa ram mil ka
bon na ma na pon na jik
gi yok do mot tal gol
o nu run ban du shi
ye gil he ya dwe
gus so ri su bek bon
du ron nun de
go ul so ge bit chin
to da run ne ga
jak ku bange he
do det che no nun
ne ga man nun ji
hon ja so yon su bun
ni je chung bun he
no ye get ta ga ga

Ay Just 10 Minute
na ye nung ryo gul
ship pun ba wi, hey
a rum da un Lady
no rul ne yo ja ro man dul le
Would You Be My Sweety
tol li nun nem ma mul pa da jo oh
no do na wa gat ta myo on Girl

ta ga ga ryo wal su rok
ne gem mo rot chi nun no ho
ha mu ri ye rul so do
son ne dat chi yan nun no..
hon jet jum ni yap pe
dang danga ge so so o
ma ral su wis sul ka
Would You Be My Lady

Ay Just 10 Minute
na ye nung ryo gul
ship pun ba wi, hey
a rum da un Lady
na rul ne yo ja rom man dul le
Would You Be My Sweety
tol li nun nem ma mul pa da jo oh
no do na wa gat ta myo on Girl

Ay Just 10 Minute
a rum da un Lady
Would You Be My Sweety
no do na wa gat ta myo on Girl

No comments:

Post a Comment