Pages

Tuesday, 10 October 2017

GOT7 - Firework [Easy-Lyrics]


swi ji an ko wat jo
bo i ji an nun gil
mol li yong gok gat jo, Far Away ay
yong git cho rom swip ge sa ra ji il
ma jim ma gu ri du rek ku um
guk ka ji not ji a num myo on

cha gun bul shi ga dwe o ta ol la
gu rum mul ga ro jil lo ol la ga (to jo)

Cause You're Like A Firework
Cause You're Like A Firework.. Higher
Cause You're Like A Firework
Cause You're Like A Firework.. Higher

Say hu hu hu hu, huh hu, Firework
Say hu hu hu hu, huh hu, Firework

ji nan na rul to ol lyo
ku dop shi pyol cho jin bang wang sok
nem ma un Blue
ba mun non jeng ga ji na ga go o
at chi mi o nung got cho ro hom
jo gum man gi da ri myon da shi i, mm hmm

cha gun bul shi ga dwe o ta ol la
gu rum mul ga ro jil lo ol la ga (to jo)

Cause You're Like A Firework
Cause You're Like A Firework.. Higher
Cause You're Like A Firework
Cause You're Like A Firework.. Higher

Say hu hu hu hu, huh hu, Firework
Say hu hu hu hu, huh hu, Firework

a rum dap gus sup pu ge bin nu un
ga jang nop pung got gat jih hin na rak ga a
se ro un bit chi dwe yo oo
yong wo nal ju ra rat don
i bang wang-ek kut tes so
u sul su uh
ik gi il ba re

Cause You're Like A Firework
(Cause You're Like A Firework)
Cause You're Like A Firework.. Higher
(hu, Baby Baby)
Cause You're Like A Firework
(Cause You're Like A Firework)
Cause You're Like A Firework.. Higher
(ye ye, ye eh)

Say hu hu hu hu, huh hu, Firework
Say hu hu hu hu, huh hu, Firework
Say hu hu hu hu, huh hu, Firework
Say hu hu hu hu, huh hu, Firework

Cause You're Like A Firework

No comments:

Post a Comment