Pages

Saturday, 7 October 2017

B1A4 - Rollin' [Easy-Lyrics | ENG]


ni ga om nun ha ru nun
me u Boring, Oh Boring
mo ris so ge nu non tong
ni seng gak pun
mo ro ji jim mot te gak ka wo joh
u wo o o ow
gu re gu gem ma jas sa rang-un Pain
u hu wu hu

nol jo wah ha nik ka
I'm Rolling In The Deep
me il seng gang ma na nik ka
I'm Rolling In The Deep

I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In The Deep
I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In
The Rolling In The Deep

(Oh) Ow God Please
Tell Me She Loves Me
pu run ba da wi yen nun bu shi neb bit
cho rom nol go go wis
su myon nol gak gop pa
ji gu ban dep pyon ne de ryon nwa
do dal lyo gan ne ge ro

buk ku ro mom ma jut chi nun nun bit
ne mi nun song gil
Rolling In The Deep
o nul bam no wan ne ga man du ro ga nun
se rok un, Paradise
Just Like Maldives

nol jo wah ha nik ka
I'm Rolling In The Deep
me il seng gang man ha nik ka
I'm Rolling In The Deep

I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In The Deep
I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In
The Rolling In The Deep

I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In The Deep
I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In
The Rolling In The Deep

dak ul su ga op sul ka
seng gak bo da neh mam mi
no mu him du ro Lady
on tong nem mo ris so gun
ni seng ga gi yeb Babe
I Will Wait It For You
I Will Wait It For You

nol jo wah ha nik ka
I'm Rolling In The Deep
me il seng gang ma na nik ka
I'm Rolling In The Deep

I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In The Deep
I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In The Deep

I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In The Deep
I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In
The Rolling In The Deep

I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In The Deep
I'm Rolling In The Rolling In
The Rolling In
The Rolling In The Deep

ENGLISH Translation

A day without you is
Very boring, oh boring
My head is filled with thoughts of you
Can’t get far from you so I’m getting closer
uh wuh
That’s right, love is pain
ouh ouh

Because I like you
I’m rolling in the deep
Because I think of you every day
I’m rolling in the deep

I’m rolling in the rolling in the
rolling in the deep
I’m rolling in the rolling in the
rolling in the rolling in the deep

oh god plz tell me
she loves me
On top of the blue sea
Like the dazzling sunlight
When I look at you, I want you
Even if you’re taken to the opposite end of the earth
I’ll run to you

So shy, you can’t look into my eyes
So I’m holding out my hand, rolling on the deep
Tonight, it’ll be a paradise that we make
Just like Maldives

Because I like you
I’m rolling in the deep
Because I think of you every day
I’m rolling in the deep

I’m rolling in the rolling in the
rolling in the deep
I’m rolling in the rolling in the
rolling in the rolling in the deep
I’m rolling in the rolling in the
rolling in the deep
I’m rolling in the rolling in the
rolling in the rolling in the deep

Can’t I reach you?
It’s a lot harder than I thought lady
My head is filled with thoughts of you baby
I will wait it for you
I will wait it for you

Because I like you
I’m rolling in the deep
Because I think of you every day
I’m rolling in the deep

I’m rolling in the rolling in the
rolling in the deep
I’m rolling in the rolling in the
rolling in the deep
I’m rolling in the rolling in the
rolling in the deep
I’m rolling in the rolling in the
rolling in the rolling in the deep

I’m rolling in the rolling in the
rolling in the deep
I’m rolling in the rolling in the
rolling in the rolling in the deep

Credits:

Eng - pop!gasa

No comments:

Post a Comment