Pages

Wednesday, 26 October 2016

PENTAGON - Pentagon [Easy-Lyrics]


chal gak ke o ro but tu nun sum gwa
jol mangi kut chul ma ju an sun gan
na rul bo don
no ye nun ni
na rul ke wo gu sul pum mi

ni gyot te
ku nun jol ten
kut ka ji nol jik ki jim mot te
dos so jung-an ge (man na..)
nong gu nom mek ge ay
yu i ra jim mot teh, Yeah eh ay

non on je na
ne gyot chi yo ya man he (nek ge)
non on je na ne gas
su mul twi geh he
da na nap pu nIn My Destiny
ku nun jol te an dwe
do nun wi yom meh

I'm So Furious (Furious)
I'm So Furious (Furious)
I'm So Furious (Furious)
(i jen ne ga)

jik kyon ne ges so jol teh
nal lot jim mah, o Oh
se sangi ku det
do ras so do
You're My
Universe, Universe
I Can Be Your Pentagon
no wa nan

kut chi ra nob so
i je ne yan nes so, o oh
non yong wo nan
bit chu ros sa ra
You're My
Universe, Universe
I Can Be Your Pentagon Hey
non na yes se ge

Baby I Know..
ka ryo jin no ye gu num mul do
ku gip pun sang chok ka ji do wo oh
dat chu jil ke
i jen ne gek ki deh, Yeah eh ay

da ro no mu dul lo
ol luk jin ses sang
hu we wa bam bok de nun
shis su dul gwa es sa aw
ga ne jit chin nol bwas sul te
ne gem mong gam ma ret jun ne
os so jo gi o dum sok
bit chul go neh eh eh ay

I'm So Furious (Furious)
I'm So Furious (Furious)
I'm So Furious (Furious)
(i jen ne ga)

jik kyon ne ges so jol teh
nal lot jim mah, o Oh
se sangi ku det
do ras so do
You're My
Universe, Universe
I Can Be Your Pentagon
no wa nan

kut chi ra nob so
i je ne yan nes so, o oh
non yong wo nan
bit chu ros sa ra
You're My
Universe, Universe
I Can Be Your Pentagon Hey

cha gab ke yo ro
but tu nun sum gwa a
nol jik kil go ran
gum ma um ha na na mas so, Ye ay
jol mange kut chul
ma ju wan sung gan
han bal lu jun
hu hwek i byol
dwik en jel cho rom
hun jong man na mak kut te, ho..

jik kyon ne ges so jol teh
nal lot jim mah, o Oh
se sangi ku det
do ras so do
You're My
Universe, Universe
I Can Be Your Pentagon
no wa nan

kut chi ra nob so
i je ne yan nes so, o oh
non yong wo nan
bit chu ros sa ra
You're My
Universe, Universe
I Can Be Your Pentagon Hey
non na yes se ge

No comments:

Post a Comment