Pages

Wednesday, 26 October 2016

PENTAGON - Organic Song [Easy-Lyrics]


Baby Oh Girl
gwi jom ma ga jwo
am mu ron ye gi duk kis shi ro
gwi jom ma ga jo
Baby Oh Girl
gwi jom ma ga jo
ne gwi jom ma ga jo
yo gin no mu
shik ku ro wo sok gu re

yo gi jo gi yes som ba bo gat tun
so ri het dem myo
mong chonga gel go is so
ku das su sa wi yan
ne son sos su
gap pa bo ra nan hon
ja bung to is so ow

Baby I Don't Know
nam mo ru ges so o, Yeah
Baby Look At This
i gon Organic Song, Yeah

it ching gu ya
i mik in no re nun nap
pe yo dal ma di yes
sot te jung song-ul i ros so
jom do sol jik kal ko ya
wi bun duk ken jes songa
ji mas son be nim
dul kap pi ji gyo wo jos soh
mi ro gat tun ga sa do
al su om nun mel lo dit dok ow
den su um mak
bo da i ron num ma gi
ne ge do jo ung gol

Baby Oh Girl,
gwi jom ma ga jwo
am mu ron ye gil duk kis shi ro
gwi jom ma ga jo
Baby Oh Girl,
gwi jom ma ga jwo
ne gwi jom ma ga jwo
yo gin no mu
shik ku ro wo sok gu re

nal ke u nal lam so rin do
ne shing gyong-ul
gon dul go ga go
mun tum sa i ba ram so rit do
yo ro dal lam
myo nal bu che ji
man na dwos soh
a mu so ri dul li ji
a nul ku gos su roh
bo ne jus su wit da myon
nam mu in do do
o di dun jo wa
nek ki ga
pyo nan na gos su roh
no mu shik ku ro un ji gum
ki jom ma ga joh oh

ne ga do nul mob
bo ro do mam ma mok
kos sa nun gob jengi
dul cho rom ma nun
an sal lei yo
dong-at ju re mok ko ro do
ni yang shi mun chal tok gat ta
hu rangi du ran te nam
pal lei yo
pum go it dom ma me nu nul do
tang yo nan
dun no do na wa gat tun ku mul kwo
ku ri go ship pun ge it da myon
mul ga mu chah
ku ri go chik chik kan ni
ju byon num mul du ryo

Baby Oh Girl
gwi jom ma ga jwo
am mu ron ye gil duk kis shi ro
gwi jom ma ga jo
Baby Oh Girl
gwi jom ma ga jo
ne gwi jom ma ga jo
yo gin no mu
shik ku ro wo sok gu re

Oh.. Baby Girl
gwi jom mak ga jwo
kwi jom mak ga jwo..
no mu shik ku ro wo so gu re
Oh.. Baby Girl
gwi jom mak ga jwo
kwi jom mak ga jwo
no mu shik ku ro wo sok ku re

Baby Oh Girl
gwi jom ma ga jwo
am mu ron ye gil duk kis shi ro
gwi jom ma ga jo
Baby Oh Girl
gwi jom ma ga jo
ne gwi jom ma ga jo
yo gin no mu
shik ku ro wo sok gu re

Baby Oh Girl,
I Don't Care, You Don't Care
ni mam de ro he ay
Baby Oh Girl,
I Don't Care, You Don't Care
ni ga ka jin sek
ka rum mam de ro pul lyo
Baby Oh girl,
gwi jom ma ga jwo
ne gwi jom ma ga jwo
yo gin no mu
shik ku ro wo sok gu re

No comments:

Post a Comment