Pages

Sunday, 29 May 2016

Drug Restaurant - What?! [Easy-Lyrics]


bu ra nang gong ga ne
bit cho jin
ne mo sup
do ro un ma um me
jik kyo jin
sang cho man na man ne

Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth

ga shik jo gin
ne mos su be nan
ow Blame On You
gom ke ga ryo jin
ne mos su be nan
ow Feels Like Dying From Pain

bu ra na yon shi re
bit cha man
ne mo sup
chi gyo un gu mal dul
Take Away
je bal jom gu ma ne..
Yeah

Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth

ga shik jo gin
ne mos su be nan
ow Blame On You
gom ke ga ryo jin
ne mos su be nan
ow Feels Like Dying From Pain

bi gop pan
ne mos su be nan
Ow Blame On You
nal pa go du nun
ni mal du re nan
ow Feels Like Dying From Pain

o oo, o o o o
o oo, o o o o
o oo, o o o o
o oo, o o o o

Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth

Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth
Shut Up Your Mouth

ga shik jo gin
ne mos su be nan
ow Blame On You
gom ke ga ryo jin
ne mos su be nan
ow Feels Like Dying From Pain

bi gop pan
ne mos su be nan
Ow Blame On You
nal pa go du nun
ni mal du re nan
ow Feels Like Dying From Pain

No comments:

Post a Comment