Pages

Tuesday, 11 April 2017

MONSTA X - Need U [Easy-Lyrics | ENG]


nan ni gap pi ryu weh
o jik no rul won neh
nan ni gap pi ryu weh Babe
no a nim myon na ran dweh
hye ye he uh

nan ni gap pi ryu wang gok gat tek
ching gu han tem
mu rub bu nik ka mat te
ha ru dong-an nan
no rul mob bwan nek
ib ban ne gas
shik ga do da chum ap pun
gok ga tek a yeh
nuk kim but tun no mu dal lak
non pyong bom
ha ji gek a nak
jol te ak (jol tek)
ul li geh ha ji ya na
gu ro nik ka i je jom mang gyoh

on nuk kim but to ga no mu dal lah
jol te ro pyong
bom ma ji ga an na
kun de no bol
su rom mo ha ge dop pa jot du ro
is ses sango
di rul dul lo bwa do
no ma nan yo
ja nop sul ko ra go
al su is so
Baby no nun
Only One That I Want..

nan ni gap pi ryu weh
tan sa ram mun dak
ui mi op so
o jik no rul won neh
gu ren noh
ha nam man gak kos ship po o
nan ni ga pi ryu weh Babe
o dil bwa do You're So Beautiful
tak ga wa jon nek ge
ow nek ge
na rul ba da jwoh
nan ni gap pi ryu weh

Beautiful Beautiful Girl
nol gak ko ship po
You're My Precious
No Joke Girl
Why So Serious (Why So Serious)
pu dam su rob gek
bo ji num ma ra jwos
sum an swi dot te
nik kan nal kwak ka nat jwo
Baby You The Only One For Me
al ja nak
nem mo dun gol da All In, All In

on nuk kim but to ga no mu dal lah
jol te ro pyong
bom ma ji ga an na
kun de no bol
su rom mo ha ge dop pa jot du ro (dop pa jot du roh)
is ses sango
di rul dul lo bwa do
no ma nan yo
ja nop sul ko ra go
al su is so
Baby no nun
Only One That I Want..

nan ni gap pi ryu weh
tan sa ram mun dak
ui mi op so
o jik no rul won neh
gu ren noh
ha nam man gak kos ship po o
nan ni ga pi ryu weh Babe
o dil bwa do You're So Beautiful
tak ga wa jon nek ge
ow nek ge
na rul ba da jwoh
nan ni gap pi ryu weh

ki da ril su op sok i jen
mon jon no ye gyot tu ro gal keh
(wi yom ma ji an na Girl..)
o din ga bi ot ton na yeh
bin tu mul che wo jwo
na rul wan song shi gyot jwoh

nan ni gap pi ryu weh
tan sa ram mun dak
ui mi op so
o jik no rul won neh
gu ren noh
ha nam man gak kos ship po o
nan ni ga pi ryu weh Babe
o dil bwa do You're So Beautiful
tak ga wa jon nek ge
ow nek ge
na rul ba da jwoh
nan ni gap pi ryu weh

ENGLISH Translation

I need you
I only want you
I need you baby
I can’t if it’s not you
I think I need you
I asked my friends and they said I’m right
I haven’t seen you for a whole day
Thorns appear in my mouth
It hurts a little
You’re different
You’re not ordinary
I won’t ever make you cry
So please come into my arms now

You’re different
You’re not ordinary
The more I see you
Strangely, the more I fall for you
Wherever I look in this world
There’s no girl like you
I know baby
You’re the only one that I want

I need you
Other people are meaningless to me
I only want you
I only want you alone
I need you baby
Wherever I look, you’re so beautiful
Come to me
Accept me
I need you

Beautiful beautiful girl
I want you, you’re my precious
No joke girl why so serious
Don’t feel too pressured
I don’t have to breathe so hug me tight
Baby you the only one for me
You know that I’m all in

You’re different
You’re not ordinary
The more I see you
Strangely, the more I fall for you
Wherever I look in this world
There’s no girl like you
I know baby
You’re the only one that I want

I need you
Other people are meaningless to me
I only want you
I only want you alone
I need you baby
Wherever I look, you’re so beautiful
Come to me
Accept me
I need you

I can’t wait
I’ll go to you first
(I’m not dangerous, girl)
Fill up my empty spots
Complete me

I need you
Other people are meaningless to me
I only want you
I only want you alone
I need you baby
Wherever I look, you’re so beautiful
Come to me
Accept me
I need you

Credits:

Eng - pop!gasa

No comments:

Post a Comment